Офісний службовець(бухгалтерія). Агент з постачання (юнаки і дівчата).

   

   

  Офісний службовець (бухгалтерія)

   Без суворого обліку неможливо уявити діяльність сучасного підприємства, господарства. Займається цим бухгалтер. Конторський службовець є першою і основною сходинкою до опанування професії бухгалтера. 


  Загальна характеристика професії: 

  • Організовує і веде облік; 
  • Повинен розуміти , що немає жодного питання (кадрового, технічного, виробничого, або соціального), який би не мав облікових наслідків; 
  • Зобов’язаний брати участь в розробці, погодженні і прийнятті рішень у різних сферах діяльності підприємств, передбачати фінансові наслідки рішень, що приймаються; 
  • Здійснює бухгалтерський облік, перевіряє достовірність отриманої інформації; 
  • Контролює дотримання законності при витрачанні грошових коштів і матеріальних ресурсів; 
  • Складає контрольно-ревізійні документи і бухгалтерську звітність; 
  • Проводить бухгалтерські експертизи і претензійну роботу; 
  • Координує аналітичну роботу різних фінансово-економічних служб; 
  • Ставить задачі автоматизованої обробки економічної інформації.


  Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста: 

  • Здатність зберігати витримку у будь-якій ситуації; 
  • Добра довгострокова й короткочасна оперативна пам'ять; 
  • Арифметичні здібності; 
  • Окомір; 
  • Спостережливість; 
  • Чіткість і акуратність; 
  • Чесність; 
  • Комунікабельність.


  Вимоги до професійної підготовки. Повинен знати: 

  • Статистику, фінанси і кредит; 
  • Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності; 
  • Основи управління; 
  • Принципи, методи і практичні питання організації і здійснення бухгалтерського обліку; 
  • Технологію конкретної галузі народного господарства, її економіку, організацію і планування; 
  • Методику складання звітності і різних контрольно-ревізійних документів; 
  • Питання машинної обробки економічної інформації, створення АСУ; 
  • Основи трудового законодавства; 
  • Основи економіки, організації виробництва, праці та управління; 
  • Основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері.


  Вимоги до професійної підготовки. Повинен уміти: 

  • Виконувати роботу з ведення нескладних операцій з обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві; 
  • Одержувати, за оформленими відповідно до встановленого порядку документами, кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо; 
  • Вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність; 
  • Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками; 
  • Готувати на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції; 
  • Стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.


  Медичні протипоказання. Робота не рекомендована людям, які страждають на захворювання: 

  • Нервової системи; 
  • Відхилення у психіці (надмірна помисливість, тривожність, збудливість); 
  • Судинну дистонію з вираженими головними болями (гіпертонія, мігрень); 
  • Опорно-рухового апарата; 
  • Різко виражені неврози.

   Агент з постачання

    

   Характер роботи

   Професія агента з постачання досить багатогранна. Передусім, агент – це довірена фізична або юридична особа, яка виконує доручення або здійснює угоди на користь якої-небудь зацікавленої сторони.

   Уже давно минув той час, коли слово “продажа” стійко асоціювалося з видом нелюб’язної тітоньки в брудному халаті, що недбало кидає шмат ковбаси; або вусатого молодця на колгоспному ринку, який непомітно підсовує фрукт, що підгнив, серед інших; або нав’язливого спекулянта, що пошепки пропонує дефіцитні товари “з-під пали”. Сьогодні продажі – це цілком гідний вид діяльності.

   Умови роботи

   Робота агента з постачання – важлива для виробника, оскільки через нього товар продається в торгову точку і потім – споживачеві. Правильно побудована робота агентів з постачання дозволяє якісно управляти товаро-потоком, боротися з конкурентами, збільшувати обсяг продажу, присутність у торгівельних точках. Звичайно ж, і торговій точці та споживачеві важливо, щоб потрібний товар був завжди присутній на полицях. Агент з постачання повинен чітко знати асортимент, з яким працює точка, товари, які мають найбільший попит серед покупців, уміти правильно розрахувати потрібну кількість товару, яку потрібно поставити в торгову точку, щоб не було надлишку між наступним відвідуванням і попереднім постачанням, але і не було нестачі товару, бо, якщо недостатньо товару хоч би на день, то втрачає на цьому як дистриб’ютор так і виробник. Через відсутність товару кінцевий споживач почне купувати продукцію конкурента, і не факт, що після того, як потрібний товар з’явиться в торгівельній точці, споживач знову почне купувати товар потрібного виробника.

   Як і у будь-якої професії, у роботі агентом з постачання є свої достоїнства і недоліки. Для того, щоб добре заробляти, агент повинен уміти донести інформацію до потенційного клієнта, бути комунікабельним і заповзятливим. Особливо удачливі агенти по постачаннях згодом, як правило, створюють власні торговельні компанії. В цілому в агентів існує досить багато можливостей для успішного розвитку власної кар’єри і самоудосконалення.

   Ринок праці

   Торгівельні зали та бази, магазини і фірми тощо.

   Потрібно знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування; правила внутрішнього трудового розпорядку.

   Потрібно вміти: Одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо). Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення. Виконувати позапланову закупівлю матеріалів. Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасне доставлення. Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов‘язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

   Медичні обмеження

   За родом своєї діяльності «Агент з постачання» повинен багато пересуватися. Не завжди є можливість користуватися транспортом, тому все навантаження буде на його ногах. Це можливо тільки тоді, коли опорно-руховий апарат та судини знаходяться у бездоганному стані.

   Здорова нервова система, без органічних ушкоджень, нормальний психічний стан – це необхідна вимога для роботи агентом, адже протягом робочого дня йому доводиться мати безліч психологічних контактів із різними за віком та характером людьми. Нервово-психічне напруження, швидкий темп роботи можуть призвести до небажаних конфліктів із клієнтами.

   Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей

   Агенту з постачання необхідно грамотно розмовляти, мати достатній словниковий запас, привітну зовнішність, бути чесним, пунктуальним, ввічливим, витриманим. Привітність агента викликає у клієнтів задоволення, залишає приємне відчуття від обслуговування, народжує бажання ще раз відвідати це місце. Професійна майстерність адміністратора складається у створенні вільної, невимушеної обстановки, в якій кожен клієнт відчував би себе бажаним гостем. Слід зазначити й такі якості, як алертність (розслаблена зібраність, миттєва готовність до адекватної дії без суєти й перенапруги) і тверезість (підхід до життя й ситуацій у ній, при якому відбувається об’єктивна, щира оцінка подій, що відбуваються, і дій всіх осіб, що беруть участь у них, у тому числі й себе самого).

   Вимоги до морально-ділових якостей

   Агент з постачання – одна із наймодніших і престижних сфер діяльності людини. Проте ті, хто бажає присвятити себе такій привабливій справі, повинні бути готовими і до труднощів, які вона в собі несе. Головне завдання агента з постачання – продаж товарів, зв’язок постачальників з покупцями. Агент веде переговори з представниками, які займаються закупівельною діяльністю. Оскільки він укладає угоди з продажу, він повинен уміти проводити переговори, рекламні компанії, укладати угоди, працювати з клієнтом, консультувати його. Успішно працювати агентом з постачання, звичайно, зможе не коженй. Професійна діяльність агента вимагає від працівника енергійності, високої оперативності, комунікативних здібностей, емоційної стійкості.

   Діяльність агента з постачання проходить у зоні постійних ділових контактів, тому потребує від працівника проникливості, наполегливості, сміливості, самостійності, рішучості, високого самоконтролю. Він повинен володіти даром переконання, уміти правильно оцінити широке коло факторів, що впливають на можливість укладення угоди.

   Для досягнення компромісного рішення при укладанні угоди агенту потрібно володіти сильним характером, гнучкістю мислення, здатністю «прорахувати» комбінації і розуміти мотиви поведінки окремої особистості.

   Вимоги до емоційно-вольової сфери

   Привітність агента викликає у клієнтів відчуття симпатії до нього. Агент повинен кожного клієнта зустрічати добрим поглядом і ввічливим привітанням.

   Ввічливість – це норма спілкування з клієнтами, показник уваги до нього. Справедлива стара істина: «Ніщо не обходитися так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість». Агент завжди повинен бути стриманим та тактовним, навіть тоді, коли йому доводитися спілкуватися з агресивними клієнтами. Професійна майстерність дозволяє працівнику підходити до праці творчо, бути не просто виконавцем, а віртуозом своєї справи. Майстерність агента помітна навіть зовні. Приємно дивитися, коли працівник без метушні, вправно спілкується з клієнтом.

   Перспективи

   Як і у будь-якої професії, у роботи агентом є свої достоїнства і недоліки. Для того, щоб добре заробляти, агент повинен уміти донести інформацію до потенційного клієнта, бути комунікабельним і заповзятливим. Особливо удачливі агенти з постачання згодом, як правило, створюють власні торговельні компанії. В цілому у агентів існує досить багато можливостей для успішного розвитку власної кар’єри і самоудосконалення.

   Споріднені професії

    

   Менеджер з продаж, експедитор, торгівельний представник, консультант, продавець торгівельного залу тощо  НОВИЙ САЙТ!

  Наразі сайт у режимі наповнення, тому вибачаємось за відсутність деяких матеріалів.

  Наша адреса

  м. Хмельницький

  вул. Тернопільська 15/2

  ел. адреса:vpu11khm@ukr.net

  телефон (факс) (0382) 67-01-86

  Директор

  Селізар Василь Михайлович

  тел.

  Попередня версія сайту

  Попередню версiю сайта ви можете переглянути за посиланням 

  Please publish modules in offcanvas position.