Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар.

Друк

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

З кожним днем зростає кількість автомобілів на дорогах України. Щоб цей величезний автопарк постійно міг перебувати в справному стані, необхідна спеціальна служба з діагностики несправностей і ремонту автомобілів. Працівниками цієї служби є слюсарі з ремонту автомобілів. У завдання автослюсаря входить, насамперед, виявлення несправності в автомобілі, загальна оцінка стану машини, а також подальший ремонт, регулювання і налагодження механізмів автомобіля. Все більше і більше різноманітних марок автомобілів бачимо на дорогах України, всі вони потре­бують якісного технічного об­слуговування. Тому з'являються нові сервісні центри вітчизняних та закордонних ав­томобільних компаній, приватні автомайстерні. Опла­та праці кваліфікованого слюсаря з ремонту автомобілів досить висока.

Слюсар з ремонту автомобілів повинен добре зна­ти:

• будову, технічні характеристики і правила екс­плуатації автомобілів, механізмів, приладів та спеціаль­ного обладнання;

• можливі несправності і способи їх усунення;

• правила та періодичність виконання робіт з тех­нічного обслуговування та ремонту.

Отримати професію слюсаря з ремонту автомобілів може кожен, але стати справжнім майстром своєї справи досить

склад­но.

Для цього необхідні:

• хороший зір,

• точність і скоординова­ність рухів,

• врівноваженість,

• терпіння,

• спостережливість,

• уважність.

Для знаходження та усунен­ня неполадок автослюсарю пот­рібні:

• хороший рівень технічного та оперативного мислення,

• просторова уява,

• концентрація уваги,

• оперативна та довготривала пам'ять.

Слюсар з ремонту автомобілів працює з клієнтами, тому умовою його успішної роботи є такі якості, як:

• комунікабельність,

• ввічливість,

• почуття відповідальності,

• акуратність.

Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці

Робота слюсаря з ремонту автомобілів проходить у спеціальних приміщеннях і на відкритому повітрі. Умовам праці автослюсаря властиві неминуча загазованість повітря, запах палива, мастил, різноманітних рідин, розчинників, лаків, фарби, електроліту тощо. Режим, ритм праці і переміщення у просторі - вільні. Робоча поза автослюсаря невизначена. В переважній кількості операцій вона стояча, але при виконанні деяких операцій вимушена (на колінах, зігнувшись і навіть лежачи). Це створює несприятливі статичні навантаження на тазовий пояс і шийні м'язи, а також погіршує функціональні можливості зору.

Медичні протипоказання:

 Токар.

 

Як суміжну спеціальність до професії слюсаря з ремонту автомобілів ви можете обрати і професію токаря - найпоширенішу в машинобудуванні. Токар-універсал працює на універсальному токарно-гвинторізному верстаті, що дозволяє виконувати всі види токарної обробки. Зазвичай це найдосвідченіший працівник, який виконує унікальні вироби - деталі з складною фасонною поверхнею, з отворами, канавками, внутрішньою і зовнішньою різьбою. Деталі можуть бути різних розмірів - від кількох мм до величезних, багатотонних. Крім верстата токар використовує різні інструменти: ріжучі, контрольно-вимірювальні, пристрої для кріплення різців і заготовок.

Кваліфікований токар повинен знати:

·        основи технології токарних робіт,

·        матеріалознавство, опір матеріалів,

·        систему допусків і посадок,

·        принцип роботи верстата та принципи налагодження

·        математику, креслення, фізику

 Токарю важливо розвинути в собі технічне мислення, просторову уяву, точність рухів, стійку увагу, акуратність, творче ставлення до справи.

Вимоги до індивідуальних особливостей:

Гострий зір

Добра  зорово-моторна координація,

Лінійний і об’ємний окомір,

Зорово-моторна координація,

Технічне мислення,

Просторова уява,

Концентрація уваги,

Впевненість, акуратність,

Врівноваженість

Медичні протипоказання: