Виробнича характеристика випускника

Друк

ВИРОБНИЧА     ХАРАКТЕРИСТИКА

 

на учня __________________________________________________________ВПУ№ 11

 

група № ______

професія: _______________________________________________________

 

За період проходження виробничої практики на ____________________________

___________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

 

фактично проробив з       ”___” _______________200__р. по ”___” ______________200__р.

і виконував роботи  _______________________________   розряду на робочих місцях

 

___________________________________________________________________________

 

1.       Якість  виконанихробіт_________________________________________________

2.       Виконання норм за період  з «___» _____________200__р.

    по «___» _____________ 200__р.

3.       Знання технологічного процесу, користування інструментом і пристроями______

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

  1. Виробнича дисципліна________________________________________________

 

Учень ___________________________заслуговує присвоєння__________________

(ПІП)

 

тарифного розряду за професією__________________________________________

 

РОБОЧИЙ НАРЯД     (кваліфікаційна пробна робота)

 

Позначення деталі, збірної одиниці

Завдання

Нормативи

 

число

місяця

кількість

підпис майстра

норма на шт.

кількість придатних

дата

розряд

кількість

підпис майстра

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________

 

Майстер (наставник)_____________________________

 

Майстер в/н____________________________________

 

“___”________________200__р.

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ

про складання кваліфікаційної пробної роботи

 

                Складено кваліфікаційною комісією ________________________________

в тому числі, що учень ПТНЗ ___________________________________________,

який пройшов виробничу практику в _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                           (назва підприємства,цеху,дільниці)

виконав__________________________________________________________________
                                                                          (назва роботи)

з таким результатом _____________ виконання норми___________________________
оцінка якості виконавчої роботи______________________________________________

                Комісія вважає можливим присвоїти учневі _______________________________
__________________________________________________________________________
кваліфікацію_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Керівник цеху (дільниці)__________________
Керівник практики_______________________
Майстер в\н ПТНЗ________________________

 

Направленя на роботу 

Loading...